สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง
เข้าทำการประเมินเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวนระดับเขต โดยได้รับการต้อนรับจากนายนเรศ ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดตราด นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง หัวหน้ากลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ทุ่งนนทรี ณ สวนคุณไพฑูรย์ วานิชศรี ม.8 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 57 นายณรงค์ ธีระจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลประณีต
และวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินโดยได้รับการต้อนรับจากเกษตรจังหวัดตราด เกษตรอำเภอเขาสมิง พร้อมเจ้าหน้าที่และมวลชนอำเภอเขาสมิง
ณ หมู่ 8 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 57 คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ตามาตรการเพิ่มรายได้น้อย ระดับตำบลวังตะเคียน เข้าตรวจสอบพื้นที่จริง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนหลังวันที 1 ต.ค. 57 จำนวน 3 ราย ณ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าทำการประเมินกลุ่มแม่บ้าน บ้านชุมแสงระดับเขต โดยได้รับการต้อนรับจากนายอำเภอเขาสมิง เกษตรอำเภอเขาสมิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาสมิง และมวลชน ต.เขาสมิง ณ ศาลาหมู่บ้านชุมแสง ม.6 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

ขอเชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ
เชิญชวนเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก สามารถติดต่อรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th