สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

นายโอภาส ชอบรส
เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
ศบกต.
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง

รองฯสรุพล จารุพงศ์ ตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ต้อนรับท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งงเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน เข้าเยี่ยมชมล้งโกศล ผู้ส่งออกทุเรียน ต.ทุ่งนนทรี
เยี่ยมชมสวน young smartfarmer สวนทุเรียนทองบูรพา ต.ประณีต
และสวนผลไม้สภาเกษตรจังหวัดตราด ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด


*****************************************

ภาพกิจกรรม

 

วาตะภัย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบิตการ เข้าสำรวจพื้นที่เสียหายจากวาตะภัยวันที่ 21 มีนาคม 2557 ม. 3 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

 

 

ตราดรำลึก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงร่วมกับที่ว่าการอำเภอเขาสมิง หน่วยงานภาครัฐ อปท.และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเขาสมิง เดินขบวนร่วมพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2557

 

การดำเนินงาน ศจช.ต.ประณีต ผ่าน MRCF

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และสถานีพัฒนาที่ดินตราด ระดมความคิดและสาธิตการขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า สายพันธุ์ใหม่ ณ บ้านนายมานิตย์ ชิงชัย ม. 4 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

          สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จะจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557
         ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ
         เชิญชวนเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกใหม่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก สามารถติดต่อรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th