โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ ปี 2558/59
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตรฯ ปี 2559
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด ตำบลเทพนิมิต
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
(พายุตาลัสและพายุเซินกา) โดยมี นายบุญเลิศ วรวงษ์
ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุมฯ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
มอบหมายให้ นายวรนันท์ หาญสุด นักวิชาการ-
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่
ในการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61
ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมพิธีตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม

                       ประมวลภาพกิจกรรม 
-   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
-   โรคไหม้ข้าว
-   ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส